Malta: Středověk uprostřed Středozemního moře

Mdina je historicky prvním hlavním městem Malty už od dob Féničanů. „Dole pod námi leží vrstvy, jedna na druhé, z různých časových období od různých kultur, které na Maltě vládly. Jsou tu pozůstatky od Féničanů, Kartáginců, Římanů, Arabů až po baroko. Slovo mdina pochází z arabského medina, což znamená město,“ řekl průvodce Clive Cortis. Opevněné město obehnané hradbami se nachází uprostřed ostrova na kopci ve výše 230 metrů nad mořem. Jeho úkolem bylo chránit obyvatele před nepřítelem, který se mohl kdykoliv vynořit ze Středozemního moře. Click here to reaad more